Fòrum Presentació

El Fòrum Empresarial del Llobregat és una iniciativa promoguda per l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL), amb la implicació d’institucions, entitats i empreses emblemàtiques, per donar resposta a la vocació de lideratge i innovació de les persones empresaries i directives vinculades al territori i ser un marc estable de trobada, de coneixement, de relació i d’opinió, en favor de la dinàmica econòmica, social i cultural de la zona del Llobregat i de Catalunya.

La nostra és una zona de gran importància, com ho ha estat en el passat, i ho ha de ser en el futur. El nostre repte és situar-nos com a territori líder, trobant un punt d’unió entre les noves tecnologies, el medi ambient i la qualitat de vida.

Els principals factors que influeixen en el Fòrum estan directament relacionats amb una sèrie de realitats constatades per les empreses associades a AEBALL/UPMBALL , que desenvolupen la seva activitat en un territori tradicionalment dominat per un teixit industrial important i una economia productiva molt sòlida, però amb escassa tradició associativa o de visibilitat.

En aquest context hem percebut la necessitat de potenciar iniciatives que busquin la implicació de les persones empresaries i directives d’aquest territori, des d’on intercanviar experiències i estructurar una relació d’interessos que permetin millorar la competitivitat de les empreses i contribuir a la creació de noves oportunitats per a tothom. Cal fomentar l’hàbit de nuclear el sector empresarial d’aquesta àrea d’influència, tal i com succeeix tradicionalment a altres indrets, i enfortir els mecanismes de participació social i empresarial a favor de la dinàmica socioeconòmica i cultural del territori i del nostre país, en el qual la nostra comarca és capdavantera.

El Fòrum està obert a totes les persones empresaries i directives vinculats al territori per lligams familiars, de feina, d’empresa, etc. Precisem la integració d’aquelles persones que aportin una visió dinàmica i rigorosa, talent i il·lusió pel projecte. Els coneixements i l’experiència de cadascun, posats en comú, contribuiran de ben segur a analitzar les oportunitats i els problemes del territori, i cercar i implementar solucions i noves vies.
Promou
Patrocinadors Globals
Entitat col·laboradora
Entitat compromesa


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450