Notícies Fòrum


El Baix Llobregat, la 4a comarca amb millor situació socioeconòmica

09/10/2019


El Fòrum Empresarial del Llobregat acaba de publicar l’Informe sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, corresponent al Tercer Trimestre del 2019.

Segons dades de l’Idescat i de l’índex sintètic comarcal, elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu (OTMP), la comarca del Baix Llobregat és la quarta amb una millor situació socioeconòmica (d’un conjunt d’indicadors de naturalesa econòmica, nova contractació i d’ocupació, d’atur registrat i de pobresa), per darrera de la Cerdanya, el Barcelonès i l’Aran.

El 14’95% del VAB català prové del nostre territori, L’Hospitalet i el Baix Llobregat, que juntament amb la resta del Barcelonès i el Vallès Occidental sumen el 59’6% del total.

La renda familiar bruta disponible per habitant de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (17.790 euros) només està precedida pel Barcelonès (19.100).

Amb dades de 2016, el pes de la indústria, en el territori, representa el 21’1% del Valor Afegit Brut, molt per sobre del conjunt català. L’agricultura representava el 0’7%, la construcció 4’7% i el sector serveis el 73’5%.

Les activitats d’alt contingut tecnològic representen el 10’2% del total de les afiliacions, amb un increment del 3’9% durant l’any 2018, i ja representen més de 40.000 persones ocupades en aquest subsector.

Per ocupació, al desembre de 2018 la indústria representava el 14% de l’ocupació del territori (63.778 persones), la agricultura el 0’2% (926), la construcció 5’7% (26.112) i els serveis el 80’1% (366.297).

L’atur entre els menors de 25 anys (2.819) implica que són el 5’3% del total; mentre que els aturats de més de 45 anys són 28.687 (el 53’7%). L’atur femení és el 57’3% del total (30.591).

A finals de 2018, l’atur registrat de llarga durada a la comarca del Baix Llobregat (15.287) és el 38’7% del conjunt d’aturats (53.398), mentre que els aturats amb baixa formació (fins a primària) són el 8’4% del total d’aturats (3.316).

Poden consultar l'informe complet: INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 3r TRIMESTRE 2019Veure totes les Notícies Fòrum
Promou
Patrocinadors Globals
Entitat col·laboradora
Entitat compromesa


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450