Contacte

Contacte

Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat
Tel. 933 370 450
Fax 933 375 015
forum@femllobregat.cat


Formulari d'Inscripció de socisIDIOMA EN EL QUAL DESITJA REBRE LES COMUNICACIONS

Català         Castellà

QUOTA ANUAL

Quota anual soci FÒRUM:   420 €

Socis AEBALL/UPMBALL 15% descompte:   357 €

Domiciliació Bancària Compte núm. : *

/ / /

L’Hospitalet de Llobregat, a 21 de 4 de 2024
Consentiment informat:

Les dades facilitades per vostè, s'incorporaran i seran tractades en un fitxer automatitzat del Fôrum Empresarial del Llobregat amb la finalitat d'atendre la present relació. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu del Fôrum Empresarial del Llobregat responsable del fitxer i amb domicili a la Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta . 08901 L’Hospitalet del Llobregat . España. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les esmentades dades mitjançant escrit dirigit a la direcció anteriorment citada.

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és Fôrum Empresarial del Llobregat amb domini d'Internet www.femllobregat.cat, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent direcció de correu electrònic forum@femllobregat.cat

Promou
Patrocinadors Globals
Entitat col·laboradora
Entitat compromesa


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450