Fòrum Territori

L’Hospitalet i Baix Llobregat

El Baix Llobregat i L’Hospitalet sumen 31 municipis que representen una població de més d’un milió d’habitants, amb una taxa d’ocupació per sobre de la mitjana catalana. El seu model productiu ha experimentat, però, un canvi caracteritzat fonamentalment per la disminució d’aquest sector industrial i l’augment del pes del sector dels serveis.

Aquest és, doncs, actualment, un territori amb un teixit empresarial que aposta pel sector terciari, per la internacionalització i la millora de la formació professional i empresarial.

A més, és un territori tradicionalment dominat per un teixit industrial important i una economia productiva molt sòlida. El seu model productiu ha experimentat, però, un canvi caracteritzat fonamentalment per la disminució d’aquest sector industrial i l’augment del pes del sector dels serveis.

És en aquest context que es percep la necessitat de potenciar iniciatives que busquin la implicació dles persones empresaries i directives, des d’on intercanviar experiències i estructurar una relació d’interessos que permetin millorar la competitivitat de les empreses i contribuir a la creació de noves oportunitats per a tothom. En definitiva, cal fomentar l’hàbit de nuclear el sector empresarial d’aquesta àrea d’influència, tal i com succeeix tradicionalment a la ciutat de Barcelona, i enfortir, així, els mecanismes de participació social i empresarial a favor de la dinàmica socio-econòmica i cultural del territori i del nostre país.
Promou
Patrocinadors Globals
Entitat col·laboradora
Entitat compromesa


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450