Fòrum Eixos d'actuació

El Fòrum és compromet amb:

El seu entorn i el medi ambient.
Els valors socials en el món empresarial.
Les noves tecnologies, I+D+I.
La independència del poder polític.
La vocació internacional.
El treball en xarxa.

El Fòrum té tres grans eixos d’actuació:

Estudis Fòrum

Publicació de resultats sobre el territori: les relacions entre agents, les necessitats detectades i la projecció de futur.

Elaboració de l’Estudi Fòrum Empresarial del Llobregat que, trimestralment, analitza el territori que conformen conjuntament L’Hospitalet i El Baix Llobregat des d’una òptica socioeconòmica, laboral, d’activitat empresarial, sectors, tendències, etc.


Visió analítica del territori

Actuar com observatori dels canvis socials i econòmics, organitzant seminaris i taules rodones, amb destacats líders d’opinió nacionals i internacionals.

Jornades de treball amb representants empresarials i institucionals que tractin aquelles qüestions que afecten més directament al nostre territori i a la seva competitivitat i que, a més, ens permetin centrar l’atenció sobre les nostres necessitats.

proximació als diferents representants institucionals i líders d’opinió amb influencia sobre el territori per fer-los partícips de les nostres opinions i necessitats i conèixer el seu parer i les seves propostes.


Activitats

Activitats socials i empresarials:

Debats, conferències i jornades sobre variats aspectes de la realitat socioeconòmica, amb ponents referencials de diferents àmbits d’activitat, per propiciar trobades, creació i divulgació d’opinió empresarial.

Promoure la relació amb socis d’altres prestigiosos cercles empresarials i socials per analitzar tendències i promoure col·laboracions.

Constitució d’uns premis periòdics, que s’atorgaran a aquelles persones (socis i no socis) que estiguin duent a terme una tasca rellevant per al desenvolupament del nostre territori.

Activitats culturals i lúdiques per potenciar les xarxes de relacions d’empresaris i directius.
Promou
Entitats col·laboradores
Entitat compromesaPatrocinadors Globals


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450